Kwaliteit in opvang

Het Speelkwartier

Gastouderbureau Het Speelkwartier is een geregistreerd en door de gemeente erkend gastouderbureau. Wij staan als gastouderbureau Het Speelkwartier geregistreerd in het landelijk register kinderopvang onder het nummer 161469589.

Het Speelkwartier is van mening dat goede kinderopvang begint bij de gastouder, omdat zij bepalend zijn voor de kwaliteit van de opvang. Onze hoofdtaak ligt dan ook bij het ondersteunen van de gastouder in zijn/haar eigen kinderopvang. Om dit te kunnen realiseren kiezen wij als gastouderbureau voor een methode waarin wij kunnen samenwerken met gemotiveerde mensen. Wij werken samen met een kleine groep zelfstandig ondernemende gastouders die van het werk als gastouder een beroep hebben gemaakt en hun eigen bedrijf zijn gestart. Onze collega's vangen meerdere kinderen tegelijkertijd op, voor meerdere dagen in de week, die via ons bureau bemiddelt worden. Zo kunnen wij een relatief kleine groep collega's persoonlijke aandacht geven, meer tijd en budget vrijmaken voor begeleiding in haar kinderopvang en zo bijdragen aan meer kwaliteit in de opvang.

Verder voert Gastouderbureau Het Speelkwartier facaliterende taken uit voor zowel de ouder als de gastouder. Denk hierbij o.a. aan:

 • De gastouder adviseren en begeleiden in het opzetten van zijn/haar eigen kinderopvang
 • Het vervaardigen van promotiemateriaal voor de gastouder
 • Het aanbieden van een introductiecursus voor startende gastouders.
 • Administratieve en financiële afhandeling
 • Opmaken van Overeenkomsten
 • Uitvoeren van de kassiersfunctie
 • Opmaken van facturen
 • Verstrekken van jaaropgaven
 • Zorg dragen voor het innen en uitbetalen van opvanggelden
 • Versturen van herinneringen
 • Indien nodig, het inschakelen van het incassobureau
 • Verstrekken van informatie
 • Het regelmatig bezoeken van de collega's
 • Geven van ondersteuning en advies
 • Bewaken van de kwaliteit, veiligheid en hygiëne
 • Organiseren van bijeenkomsten en thema-avonden
 • Verzorgen van de kinder ehbo trainingen.
 • Investeren in gerichte opleiding of op andere wijze van professionalisering van zijn/haar eigen kinderopvang
 • adviseren bij verschillen van inzicht

Waar zijn wij voor u bezig

Gastouderbureau Het Speelkwartier is een geregistreerd en door de gemeente erkend gastouderbureau. Wij staan als gastouderbureau Het Speelkwartier geregistreerd in het landelijk register kinderopvang onder het nummer 161469589. (link naar www.landelijkregisterkinderopvang.nl directe link) 

Het Speelkwartier is van mening dat goede kinderopvang begint bij de gastouder, omdat zij bepalend zijn voor de kwaliteit van de opvang. Onze hoofdtaak ligt dan ook bij het ondersteunen van de gastouder in zijn/haar eigen kinderopvang. Om dit te kunnen realiseren kiezen wij als gastouderbureau voor een methode waarin wij kunnen samenwerken met gemotiveerde mensen. Wij werken samen met een kleine groep zelfstandig ondernemende gastouders die van het werk als gastouder een beroep hebben gemaakt en hun eigen bedrijf zijn gestart. Onze collega’s vangen meerdere kinderen tegelijkertijd op, voor meerdere dagen in de week, die via ons bureau bemiddelt worden. Zo kunnen wij een relatief kleine groep collega’s persoonlijke aandacht geven, meer tijd en budget vrijmaken voor begeleiding in haar kinderopvang en zo bijdragen aan meer kwaliteit in de opvang.

Verder voert Gastouderbureau Het Speelkwartier facaliterende taken uit voor zowel de ouder als de gastouder. Denk hierbij o.a. aan:

·         De gastouder adviseren en begeleiden in het opzetten van zijn/haar eigen kinderopvang

·         Het vervaardigen van promotiemateriaal voor de gastouder

·         Het aanbieden van een introductiecursus voor startende gastouders.

·         Administratieve en financiële afhandeling

·         Opmaken van Overeenkomsten

·         Uitvoeren van de kassiersfunctie

·         Opmaken van facturen

·         Verstrekken van jaaropgaven

·         Zorg dragen voor het innen en uitbetalen van opvanggelden

·         Versturen van herinneringen

·         Indien nodig, het inschakelen van het incassobureau

·         Verstrekken van informatie

·         Het regelmatig bezoeken van de collega’s

·         Geven van ondersteuning en advies

·         Bewaken van de kwaliteit, veiligheid en hygiëne

·         Organiseren van bijeenkomsten en thema-avonden

·         Verzorgen van de kinder ehbo trainingen.

·         Investeren in gerichte opleiding of op andere wijze van professionalisering van zijn/haar eigen kinderopvang

·         adviseren bij verschillen van inzicht

 

sub link Waar zijn wij voor u bezig.

een pdf blad voor ouders die geïnteresseerd zijn in waar het bureautarief naartoe gaat, zie bijlage.